SCARS

Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   

Τσο

Τέσσερα κορυφαία γατάκια αναζητούν σπίτι!
“Πότε Μας πήρανε από τη μαμά μας, πότε μας βάλανε σε κουτί και πως βρεθήκαμε στους πρόποδες του βουνού δεν το καταλάβαμε… Μόλις είδαμε όμως το βουνό κατευθείαν το συζητήσαμε και το αποφασίσαμε!!! Θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε και θα κατακτήσουμε από μία κορυφή.
Κάθε έμπειρος αναβάτης χρειάζεται όμως και ένα Σέρπα για οδηγό και αχθοφόρο. Έτσι όταν είδαμε το γεροδεμένο σκυλάκο να περνάει δίπλα μας αρχίσαμε να φωνάζουμε δυνατά και να ζητάμε τη βοήθειά του. Φυσικά ανταποκρίθηκε αμέσως και ήρθε κοντά μας. Μόνο που ως σκύλος δεν κατάλαβε καλά τη γατίσια γλώσσα μας και αντί για το βουνό μας οδήγησε στο σπίτι του.
Καλά είναι και εδώ… Σαν κατασκήνωση προετοιμασίας. Έχουμε φαγητό και ζεστό κρεβατάκι αλλά ανυπομονούμε να εξερευνήσουμε τον κόσμο. Αναζητούμε λοιπόν έναν άνθρωπο για να γίνει φίλος, οδηγός και συνοδοιπόρος μας για όλη τη ζωή μας.”
O Τσο- Ογιού, για τους φίλους Τσο, έχει μια άσπρη τούφα στην άκρη της ουράς του! Δεν είναι απλή εικαστική λεπτομέρεια αλλά ένα καλά καμουφλαρισμένο ραντάρ. Εντοπίζει γρήγορα τα καλύτερα μεζεδάκια, το ελεύθερο χέρι για να χαϊδευτεί, την καλύτερη θέση για να κουρνιάσει και να κοιμηθεί. Εμφανίζεται πάντα πρώτος όταν γεμίσει το πιάτο τους με φαγητό και εξαφανίζεται με μαγικό τρόπο όταν θέλει να ξεκουραστεί.

Γεννήθηκε αρχές Μαΐου 2017 και θα δοθεί για υιοθεσία μόνο για μέσα στο σπίτι, εντός Αττικής, με την προϋπόθεση στείρωσης στην κατάλληλη ηλικία. Το κόστος τοποθέτησης microchip επιβαρύνει το νέο κηδεμόνα. Τηλ. Επικοινωνίας 6936554651.
Four high peak kittens are looking for a home atop your heart!

“They grabbed us from our mom, they stacked us in a carton box and we found ourselves at the foot of the mountain before we even knew it… but when we saw the mountain we talked it through right away and we made up our minds!!! We would start climbing to conquer one mountain peak each of us.

Every experienced mountaineer however needs a Sherpa to be his guide and carrier. So when we saw a great muscular dog passing by us we started calling at him asking for his help. Of course he responded instantly and came close to us. Sadly like all dogs he didn’t understand our feline language and instead of the mountain, he led us to his home.

So far so good… sort of preparation camp. We have food and a warm bed but we look forward to exploring the world! So we are looking for a human to be our friend, our guide and fellow traveler for the rest of our lives.”

Cho-Oyu, though his friends call him just Cho, has a white lock of hair at the edge of his tail! That’s not a simple conjectural detail mind you, but rather a well concealed radar device! It can instantly located hidden treats, a free human hand to purr as well as the best spot to lie down and have a nap! He is always the first to appear when the food bowl fills up and in a magical way he is always the first to disappear when he wants to get some rest.

Cho-Oyu was born on early May 2017, and will be given for adoption in the area of Attica and for living indoors only. He will be given either neutered or under the condition of being neutered when she comes of age. The cost of his microchip will be covered by his new guardian. Tel. 6936554651

Name: Cho-Oyu
Born: Early May 2017
Colour: Black / White
Can live with other cats/ dogs/ children
Litter trained, tender, affectionate, playful

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail