SCARS

Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   

Νεϋλα

Η Νέυλα μας ήταν μία ξακουστή πριγκίπισσα της μαγευτικής γατοχώρα της Πουσινίας. Ήταν κόρη του βασιλιά Νέυλκατ και της βασίλισσας Πουσίνα ξακουστούς για την ισχυρή επεκτατική δύναμη και τον πλούτο της χώρας τους. Μόλις γεννήθηκε η Νέυλα έμειναν έκθαμβοι όλοι από την ομορφιά της μιας και είχε το σπάνιο γκρι βασιλικό χρώμα των προκάτοχων της από Αίγυπτο και Ρωσία.
Τα όνειρα που έκαναν οι γονείς της για τη Νέυλα ήταν πολλά, σκέφτονταν ήδη με ποιον πρίγκηπα από γειτονικά βασίλεια θα την παντρέψουν για να αποκτήσει το βασίλειό τους μεγαλύτερη επιρροή. Η Νέυλα όσο μεγάλωνε αποκάλυπτε τον ταπεινό και γλυκό χαρακτήρα της δείχνοντας προτίμηση να παίζει με τα γατάκια της γειτονιάς και να φτιάχνει τραγουδάκια με τα πουλάκια του κήπου. Η χαμηλών τόνων συμπεριφορά της σε συνδυασμό με την ομορφιά της προκάλεσε τον φθόνο μίας κακιάς μάγισσας που δεν ήθελε να υπάρχει άλλη πιο όμορφη στο βασίλειο του καθρέφτη της.
Σε μία γιορτή λοιπόν που είχαν οργανώσει οι γονείς της καλώντας όλα τα πριγκηπόπουλα της γατοχώρας για να της βρουν σύζυγο, η κακιά μάγισσα παραμόνευε και της έριξε ένα μαγικό ξόρκι να τυφλωθεί από το ένα ματάκι της καλυμμένο με ένα ροζ σύννεφο. Σε όλους τους καλεσμένους του βασιλιά σηκώθηκαν οι τρίχες της ράχης και φώναζαν όλοι μαζί κκκχχχχχ…. από το σοκ.
Η Νέυλα είχε την πιο αντιφατική αντίδραση από όλους όμως. Ολοκλήρωσε τον χορό της, υποκλίθηκε μπροστά σε όλους και ενημέρωσε το κοινό ότι χάρηκε που συνέβη αυτή η απρόσμενη αλλαγή στη ζωή της καθώς γνωρίζει πολύ καλά ότι ακόμα και με το ένα ματάκι της τα πουλάκια θα συνεχίζουν να τη συνοδεύουν στα τραγούδια της και τα γατάκια της γειτονιάς θα συνεχίζουν να παίζουν μαζί της σε αντίθεση με πολλούς σε αυτή τη σάλα που βασίζουν την επιβεβαίωση στην οικονομική και κυριαρχική τους δύναμη.
Αφού είπε αυτά τα λόγια ενημέρωσε όλους ότι θα ψάξει μόνη ένα δικό της βασίλειο με την βοήθεια των SCARS όπου θα την αγαπούν για αυτό που είναι και όχι για επιφανειακές αξιώσεις. Μετά πήρε τ πράγματά της και μετακόμισε σε δικό μας σπίτι φιλοξενίας που καθημερινά εισπράττει και χαρίζει χάδια, κουτουλιές, αγκαλιές και πολύ παιχνίδι που τόσο είχε λαχταρίσει.
Βρίσκεται στην Αθήνα και θα δοθεί για υιοθεσία μόνο εντός Αττικής και μόνο για μέσα στο σπίτι, και στειρωμένη ή με την προϋπόθεση της στείρωσης όταν φτάσει σε κατάλληλη ηλικία. Ο νέος του κάτοχος αναλαμβάνει το κόστος του μικροτσίπ. Τηλ. Επικοινωνίας 6948523063

Name: Neyla
Born: June 2017
Colour: blue
Can live with other cats / children / dogs Litter trained, very loving and playful

Our Neyla used to be a renowned princess in the enchanted feline country Pussynia. She was the daughter of king Neylcat and queen Pussina, who were famous for their strong expanding might and the riches of their country. When Neyla was born everyone was stunned at her beauty and she had the rare grey royal color of her predecessors in Egypt and Russia.
Her parents had so many dreams for Neyla, they were already considering which prince from neighboring kingdoms they would marry her to, so that their kingdom would get even more influence. The more Neyla grew, the more she discovered her humble and sweet character by showing preference to playing with other neighborhood kittens and composing songs with the garden’s birdies. Her low profile attitude combined with her beauty sparked envy with an evil witch who didn’t want any other woman more beautiful than her in the kingdom of her mirror.
So, when her parents organized a fiesta and invited all princelets of the feline country so as to find the perfect match for her, the evil witch was waiting for the right chance and cast an evil spell so that one of her eyes would go blind, covered in a pink cloud. All the king’s guests shuddered their back’s furs in shock and awe and made a long hissing sound altogether…
But Neyla had the most contradicting reaction of them all. She completed her dance, she bowed to her audience and informed them that she was happy with this unexpected change that happened in her life as she was well aware that even with only one eye, the birdies would still accompany her in her singing and the other kittens in the neighborhood would still play with her. Unlike the other persons in the fiesta room that based the self-confirmation to their financial and dominant strength.

And after she said these words, she informed everyone that she intended to search alone for her own kingdom, with the help of SCARS people, where she would be loved for what she was and not for other claims in the surface. Then she packed her stuff and moved to one of our own foster places where she receives and grants petting, caresses, headers and hugs and so much playing that she was deprived of so much.
She is located in Athens and will be given for adoption in the area of Attica and for living indoors only on the condition of being neutered when he comes of age. The new owner will cover the expense of his microchip. Tel: 6948523063

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail